กลุ่มบริษัทบลู แอนด์ ไวท์ จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
การปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่ เดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ความเป็นมาของบริษัทฯ, กฎระเบียบ และ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน พร้อมการปฏิบัติงานภายใต้อุปกรณ์ ป้องกัน PPE