กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ ได้จัดทำโครงการ บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร และ ชุมชน (ซอย บางเตย 3) ประจำปี 58(แบบระยะยาว)
สืบเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือน ที่พักอาศัยในพื้นที่ตั้งแต่ ด้านหลังโรงงานเป็นต้นไป ที่ต้องจำเป็นใช้น้ำเพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือน บางครั้งช่วงหน้าแล้งทำให้คลอง ดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน เพราะมีขยะต่างๆ รวมทั้งกิ่งไม้ ใบหญ้า หล่นลงไปในคลอง เป็นที่มาของการเกิดน้ำเน่าเสียโดย 1.การขุดลอกคูคลอง บริเวณด้านหลังโรงงาน
ขนาดกว้าง ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
และลึก ประมาณ ๒.๐๐ เมตร(ในบางจุด ที่รถขุดสามารถเข้าพื้นที่ขุดได้)
2.การเก็บขยะบริเวณคูคลอง ขยะที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำ และบริเวณใกล้เคียง
3.การหย่อนสารEM (EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ) ลงไปในคูคลองด้านหลัง โดยมีประสิทธิภาพดังนี้
1. กำจัดพิษ
2. ต่อต้านเชื้อโรค
3. มีพลังแอนติออกซิเดชั่นสูง
4. ปรับสภาพ น้ำ
5. ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง
6. หมักและย่อยให้เกิดสารอาหารได้เร็ว