บริษัท บลู แอดน์ ไวท์ ร่วมทำบุญให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากไร้ (วัดโบสถ์วรดิตถ์) จังหวัดอ่างทอง